Čištění prostoru pod stehovou deskou Veritas

Více informací

Čištění prostoru pod stehovou deskou Veritas

Čištění prostoru pod stehovou deskou je velmi důležité, protože textilní prach vytvoří mezi řádky podavače tvrdý filc. Tento ucpaný prostor brání při zvedání podavače do své horní polohy.

Rizika a následky používání v tomto stavu:

  • Příliš velká zátěž na mechanizmus podávání.
  • Špatné podávání materiálu, protože podavač nedosáhne své výšky před posunem materálu vpřed.
  • Hlučnost, protože při zvedání podavače vzniká ucpaným prostorem náraz o přepážky stehové desky.
  • Riziko poškození stehové desky prasknutím přepážky (platí více u jiných strojů).
  • Při špatném podávání vznikají také rizika špatné vazby stehu,možného lámání jehel, ...
  • Předčasné a zbytečné opotřebení mechanizmu kvůli zbytečné maličkosti.